• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram
Sema Özbay Akkoyun
Haşimi Emir Osman Efendi (Saçlı Emir Efendi)
30 Mayıs 2016 Pazartesi
Sema Özbay Akkoyun | sema@34sanathaber.comAslen Sivaslı olan saçlarını uzattığından ‘Saçlı Emir’’ namıyla şöhret bulan,

Öğrenimi için genç yaşta önce Amasya sonra İstanbul’a gelen,

Haşimi ilmi ve tasavvufi şahsiyetinin yanı sıra aktif kişiliğiyle de tanınan,

Güzel yüzlü, keramet sahibi, herkesin hürmet gösterdiği bir şeyh,

Divançenin yanı sıra Tarikat silsilesi ve adabına dair olan manzum eseri,

Hamzavilikten gizlenmek için yazdığı Tarikat-name,

Haşimi Emir Osman, Hamzavilerden olduğu için zaman zaman kıskançlıklar nedeniyle

Şikayet edilen dergahları basılan ama kendisine bir şey yapılmayan,

Ehli sünnet inancını savunmak amacıyla risaleler kaleme alan,

Kendi tarikat silsilesi hakkındaki on üç beyitlik manzumesiyle başlayan eserde

Haşimi mahlaslı kırk şiiri olan şair ve Bayrami Şeyhi,

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde

‘’Eş-Şeyh Osman yani Emir Sultan’’ Tekkesi de Emir Sultan’’ olarak tanıtılan.

Müstakim-zade’nin ise Haşimi Emir Osman hakkında naklettikleri,

‘’Aziz tarikat Emir Efendi Hazretleri cezbe-i azime ile meşhur, ateş-i efruz-i aşk-u muhabbet,

Malik-i iksir-i hakikat, mu’tekid, alim, şeyh-i mükerrem’’ idi.

Anadolu’da yetişen Evliyanın büyüklerinden olan Saçlı Emir Efendi,

Nerede bir tasavvuf büyüğünün adını duysa, hemen oraya gidip sohbetlerinde bulunan,

‘’Bir gece rüyasında Hazret Ali’yi elinde Zülfikarı ile görür.

Hz. Ali ona Umman erlerini isterse, Vize’ye gelmesini kendisini orada bulacağını söyler.

Kırklareli’nin kazası olan Vize’ye vardığında güneş yeni doğmaktadır.

Güneşin doğduğu taraftaki kırmızlığı seyretmekte olan bir zatı görür.

Bu zat ona Hz. Ali olduğunu söyleyince o da rüyasında gördüğünün Zülfikarı olduğunu söyler.

O zat belindeki kemere bağlı bulunan tesbihi çekmesi ile tesbih Allah’ın izniyle Zülfikar şeklini alır.

O sırada Emir Osman düşüp bayılır. Kendine geldikten sonra O mübarek zatın hizmetine girer.

Bu zat Şeyh Alaüddin Ali Efendi idi. Uzun zaman onun dergahında kalır,

Bu arada Şeyh Gazanfer Dede Efendi’den manevi eğitim alan ve kızıyla evlendirilen,

Kasımpaşa’da yer alan tekke ve cami, Sivaslı Emir Osman tarafından yaptırılan,

Bu türbede Haşimi Osman Efendi ve ailesine ait sandukaların yer aldığı,

Avlu giriş kapısının yanında Sadrazam Çelebi Ali Paşa tarafından yaptırılan güzel çeşme bulunan,

Kasımpaşa’daki dergahında hak taliplerine ve ilim öğrenmek isteyenlere ders veren,

Haşimi mahlasını kullanan küçük bir divanı bulunan Saçlı Emir Efendi’ye göre;

Akıl isen rızk için gerdun-u düna eğme ser,

Asyab-asa yürü var ekmeğin taştan çıkar.

‘’Aklı başında bir insan isen, bir lokma ekmek için şu dönek tabiatlı ve adi dünya ehline baş eğip muhtaç olma. Git, değirmen gibi, sen de ekmeğini taştan çıkar. Alnının teriyle kazan ve kimseye minnet etme!’’

Haşimi Emir Osman Efendi’nin şiir şeklinde söylediği nasihat dolu sözleri,

Şiirlerinde sade bir dil, akıcı bir üslup ve sufiyane bir lirizm hakim olan,

‘’Asıl sevgiliye kavuşmak isteyen iki cihanı da terk etmeli ve sevgilisi uğruna kurban olmalı’’ diyen Dilden dile dolaşan şiirleri ile İstanbul’u çalkalayan yaşadığı döneme damgasını vuran güzel yüzlü keramet sahibi, herkesin hürmet gösterdiği bir şeyh…

Herhangi bir yorum yapılmadı, ilk yorumlayan siz olun
Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır..
 
 
Yukarı