• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

BOĞAZ GEZİSİ-Özdemir Asaf

Ne günlermiş, ne günlermiş

Yıldızlar, mehtap, çamlar altında.

Yıldızlar, mehtap, çamlar altında

Ne günlermiş, ne günlermiş

Gelip geçmiş!

Vapurlar değil, Boğaz`dan geçen:

Boğaz`dan yalılar geçiyor.

Toplamış sulardan eteklerini,

Odasına çekilen bir saraylı gibi

Yalılar gelmeyen âlemlerine gidiyor

Bırakıp bu sessiz gecelerini.

Çekip almış kuşların kanatlarından rüzgârını

Asırlık rüyalarında yalılar.

Uykuların mahmurluğu saçaklarını sarmış.

Saz sesleri gelmiyor kıyılarından.

Ne geçen yazlardan haber var,

Ne gelecek baharlardan.

Kimbilir kaç deniz geçmiş uykularından...

 

Başbaşa kalmış iki Hisar

Beklemekte sönük sahilleri.

Artık eski harpleri anlatır taş duvarlar

Kıyılarından geçen balıklara.

O balıklar ki, dedeleri

Şarkılarla beslenmişti geceleri.

Şimdi sulara düşen çürümüş tahtalar

Dalgalarda son oltanın yemleri..

Bir zamanlar şen yaşamış yalılar

Işıklı bir ziyafet sofrasında.

Renklerini deniz almış götürmüş,

Küllerini alev alıp savurmuş.

Deniz kenarında denizsiz kalmışlar.

Ortaklığı ayrılmış kıt`aların.

Anadolu günden güne Rumeli’ye küsmüş

 

Bugün biz değiliz bakan yalılara;

Yalılar boynu eğik bize bakıyor.

Biz değiliz sarkan hatıralara

Göğüs gererek dalgalara.

Yalılar bir hayâl için denize sarkıyor

Yalılar bize bakıyor, denize bakıyor.
 

 

Ne günlermiş, ne günlermiş

Yıldızlar, mehtap, çamlar altında.

Yıldızlar, mehtap, çamlar altında

Ne günlermiş, ne günlermiş

Geçip gitmiş.

 

Yukarı