• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul, Fetih ve FatihFethin 560. yılında Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in kaleme aldığı İstanbul, Fetih ve Fatih adlı kitapta İstanbul'un köklü tarihini, fethin önemini ve fetih hazırlıklarını, II. Mehmed'i Fatih yapan unsurları ve Fatih'in şahsiyeti anlatılmaktadır.

Konstantiniyye'nin tarihi ve ona sahip olma mücadelesiyle başlayan, fethin gün gün anlatıldığı, fetihten sonraki ilim ve imar faaliyetlerinin öneminin üzerinde durulduğu kitap beş bölümden oluşmaktadır.

İstanbul, Fetih ve Fatih kitabının 1’inci bölümünde Konstantiniyye’nin hikayesi anlatılıyor.

Kitabın 2’nci bölümünde Konstantinopolis’e sahip olma mücadelesi uğruna yaşananlar aktarılıyor.

İstanbul, Fetih ve Fatih kitabının 3’üncü bölümünde II. Mehmed Han ve Feth-i Mübin’in tahta çıkışı, Bizans’la yaşanan savaş, muhasara ve mücadele ve insan hakları anlatılıyor.

Kitabın 4’üncü bölümünde Fatih’in İstanbul’u ve Fatih’in İstanbul’a kazandırdığı abidevi eserler hakkında bilgi veriliyor.

İstanbul, Fetih ve Fatih kitabının 5’inci bölümünde Fatih Sultan Mehmed’in Balkanlar’da çarpışmaları, Venedik’in dize getirilmesi, Molla Cami’nin Fatih’e seslenişi, Kanunname ve kardeş katli konuları yer alıyor.

Genç yaşta dünyayı yeniden şekillendiren Fatih'in, İstanbul aşkını bulacağınız 231 sayfadan oluşan İstanbul, Fetih ve Fatih adlı eser, 2014 yılında, Dörtbudak Yayınları tarafından basıldı. 

Yukarı