• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul’un Kaybolan Kültür Varlıkları Suriçi (Fatih) Camileri ve Mescidleri - 1İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tarihi Çevre ve Koruma Müdürlüğü konuya hassasiyet göstererek, titiz bir çalışma sonucunda zengin bilgi ve belgeler ışığında “İstanbul’un Kaybolan Kültür Varlıkları & Suriçi (Fatih) Camileri ve Mescidleri-1” isimli eseri yayınladı.

308 sayfadan oluşan kitabın içerisinde yer alan listede, tespit edilen camiler; “Bakımsız ve Kadrosuz Bırakılma Nedeniyle Yıkılan”, “Satılarak Ortadan Kaldırılan”, “Osmanlı Döneminde ortadan Kalkan”, “İhya Edilen Camiler ve Mescidler”, “İmar Faaliyetleri ile Ortadan Kalkan Cami ve Mescidler” olarak düzenli bir şekilde tasnif edilmiş ve haritalar, arşiv vesikaları, tarihi fotoğraflar, planlar ve gravürler ile detaylandırıldı.

Kitap, kaybolan camilerle ile ilgili başlatılmış çalışmaların bir sonucu olup tüm bu çalışmalara ve araştırmalara kaynak niteliğindedir. Özel arşiv ve çalışmalar ortaya konarak bugünkü şehirden çok daha farklı ve zengin bir şehrin, bilinmeyen İstanbul’un kültür varlığı envanteri için çok değerli bir alt yapıya sahiptir.

İBB, başlattığı ve sürdürdüğü bu değerli çalışma sonuçlarını başta İstanbullular olmak üzere tüm kültür dostları ve araştırmacılarla da paylaşmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kitaplaştırma ve böylece tarihe not düşme görevini de üstlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kitapta anlatılan bu çalışmalar ve araştırmalar kapsamında Suriçi-(Fatih) İstanbul’dan başlamak üzere şehrimizin kadim ve kayıp anıt eserlerinden camileri ve mescitleri gibi kültürel taşınmaz varlıkları köklü ve güncel kaynaklardan araştırmalar sonucu bir araya getirerek, yazılı ve görsel dokümanlar eşliğinde tasnifli bir envanter oluşturdu.

Bütün İstanbul’u kapsayan İstanbul’un Kaybolan Kültür Varlıkları isimli geniş çaplı çalışmanın bu ilk cildi, özellikle en çok hırpalanan ve zarar gören Suriçi (Fatih) İstanbul’dan başlatılarak Fatih -1- Cami ve Mescidler alt başlığı ile adlandırıldı.

Geçmişe ışık tutan İstanbul’un Kaybolan Kültür Varlıkları & Suriçi (Fatih) Camileri ve Mescidleri-1 adlı eserin basımı, 2014 yılında Dörtbudak Yayınları tarafından basımı yapıldı. 

Yukarı