• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

Üsküdar Sempozyumu / 21-23 Kasım 2014


Bu yıl Üsküdar Belediyesi tarafından 8.incisi düzenlenen Üsküdar Sempozyumu gelen tebliğler baz alınarak 3 cilt olarak kitaplaştırıldı. Kitabı oluştururken gelen tebliğlerin dışına çıkılarak ek görsellerle zenginleştirildi.
Üsküdar’ın birikimi dikkate alındığında bu literatürün zenginleşmesi için daha bir çok sempozyum ve bilimsel faaliyete ihtiyaç olduğu açıktır. VIII. Üsküdar Sempozyumu hedefin gerçekleşmesi için atılan önemli adımlardan birisi oldu. Bugüne kadar düzenlenen Üsküdar sempozyumları zengin bir literatürün ortaya çıkmasını sağladı.

Günümüzde Marmaray gibi dünya ölçeğinde projelere ev sahipliği yapan Üsküdar ilçesi, konumu, tarihi özelliği, sosyo-ekonomik yapısı, stratejik konumu, kültür, sanat ve mimari dokusuyla pek az ilçenin sahip olduğu bir birikimi barındırmaktadır. Üsküdar’ın zengin tarihi mirasını tespit ederek günümüze taşımak, entelektüel bir faaliyet olmanın yanında geleceği yeniden tasarlamak açısından da hayati bir önem taşımaktadır.

Geçmişi, binli yıllarla ifade edilen bir ilçe olan Üsküdar tarihi, kültürel kimliği, coğrafyası ve sosyal dokusuyla sadece İstanbul’un değil ülkemizin de en önemli yerleşim merkezlerinden birisidir.

Üsküdar için sempozyumlar sayesinde yüzlerce araştırmacı yaklaşık bin araştırmasıyla Üsküdar’ın tarihine, sanatına, kültürüne, kentsel dönüşümüne, belediyelerin faaliyetlerine yönelik bilgi, bulgu, değerlendirme ve önerilerini ortaya koymakta, şehrin geçmişine ışık tutmaktadır.

Bunun yanı sıra bu sempozyum kitabında Üsküdar’ın sanat hayatına ve Üsküdar’ın görsel dünyasına katkı amacıyla son yıllarda gerçekleştirdiği fotoğraf yarışmalarının ürünlerinden de yararlanıldı.
 

Bu kitap 2015 yılında Dörtbudak Yayınları tarafından basıldı.
 

Yukarı