• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

Sultan Abdülmecid ve Dönemi


Sultan Abdülmecid Ve Dönemi adlı kitapta Osmanlı Devleti’nin batıya açılan kapısı Tanzimat’ın mimarlarından olan otuz birinci Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid’in hayatı ve dönemindeki önemli olaylar ve gelişmeler, alanında uzman yazarların kaleminden anlatılmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yayını olan bu kitapta Abdülmecid’in kişiliğinin yanı sıra, padişahlık yıllarında hukuk, eğitim, maliye, politika, idari teşkilat, sanat, mimari ve edebiyat alanındaki gelişmelere ışık tutuluyor. Dr. Kemal Kahraman tarafından yayıma hazırlanan kitap, başta Millî Saraylar’ın arşivi olmak üzere birçok arşivden elde edilen fotoğraflarla destekleniyor.

Abdülmecid’in en değerli eserlerinden olan Dolmabahçe Sarayı’nın ana bina olarak kullanıldığı TBMM Milli Saraylar’ın ve İstanbul’un tarihi değerlerini tanıtmayı kendisine görev edinen Kültür A.Ş.’nin birlikte yayımladığı bu eser, kaynak kitap olma niteliğindedir.

Kitaba göre Sultan Abdülmecid dönemi, Osmanlı modernleşmesinin ilk temellerinin atıldığı bir dönemdir. Sadece siyasette değil, geleneksel dini eğitim sisteminden seküler eğitim sistemine geçiş de bu dönemde gerçekleşmiştir. Batı Avrupalı bir modelde, medreselerden farklı ve dinler arası karma bir Osmanlı üniversitesi olarak tahayyül edilmiş olan Darülfünûn’un, ilkin İstanbul’da açılarak zamanla ülkenin geri kalanına yayılması fikri, yine bu dönemde ortaya çıkmıştır.

Kitapta ilk modern darbe girişimi olarak “Kuleli Vak’ası”nın suikast planları, yerel yönetimlerde Ankara, Edirne ve Bulgaristan’dan örnekler, Sultan Abdülmecid’in Hatt-ı Hümâyûnları gibi önemli başlıklar yer alıyor.

Çalışma Dörtbudak Yayıncılık Tanıtım Organizasyon tarafından basılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

Yukarı