• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul Risaleleri


Prof. Dr. İsmail Kara’nın yayına hazırladığı, 5 ciltten meydana gelen İstanbul Risaleleri, geniş tabanlı bir İstanbul envanteridir. İstanbul Risaleleri’nde, A. Süheyl Ünver’in bir İstanbulluya yakışan bir hassasiyet geliştirdiği gözlemlenir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yayınlarından İstanbul Risaleleri adlı eser, İstanbul araştırmacıları kadar, Fatih dönemi İstanbul’unun kültürel, toplumsal, mimari ve önemli isimlerini merak edenler için de önemli bir çalışma kaynağı olma özelliği taşıyor.

İstanbul Risaleleri’nde, 1930’lu yılların başından itibaren Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ulaşan insanlardan derlediği notlarla başlayan ve kitaplara girmemiş bilgilerle renklenen, çeşitlenen, zenginleşen çalışmalar yer alıyor.

İstanbul Risaleleri kitabı, 5 cilt halinde, 29 risaleden oluşuyor. İstanbul Risaleleri’nin 1. Cildinde İstanbul ve Boğaziçi Ressamı Ali Rıza Bey, Şerefabad, Mahya ve Mahyacılık, İstanbul’un Bazı Acı ve Tatlı Sularının Halkça Maruf Şifa Hassaları Hakkında, Kadıköyü’ne Ünvanı Verilen Hızır Bey Çelebi, Fatih’in Oğlu Bayazıd’ın Su Yolu Haritası, İstanbul Üniversitesi Tarihine Başlangıç Fatih Külliyesi ve Zamanın İlim Hayatı, Fatih Sultan Mehmed ve Devri Alimlerinin İlim Varlıklarına Kısa Bir Bakış başlıklı 7 risale yer alıyor.

2. Cilt, İlim ve Sanat Bakımından Fatih Devri Notları ile başlıyor, Fatih Devri Fıkraları, Hattat Ahmed Karahisari, Ali Kuşçu Hayatı ve Eserleri, Müzehhip Karamemi Hayatı ve Eserleri başlıklı 5 risale yer alıyor.

Fatih Sultan Mehmed’in Ölümü ve Hadiseleri Üzerine bir Vesika ile başlayan 3. Cilt, Türkiye Gıda Hijyeninde Fatih Devri Yemekleri, İstanbul’da Sahabe Kabirleri, Ressam Levni ve Biyografisi ile Fatih Aşhanesi Tevzi’namesi başlıklı 5 risale yer alıyor.

4. Cilt, İstanbul’un Fethiyle Kalelerinin Manzum ve Mensur Tarih İbareleri risalesiyle başlıyor. Hattat Şeyh Hamdullah’ın biyografisi ve Fatih için istinsah ettiği iki mühim eseri konu edinen risalenin yanı sıra, İlim ve Sanat Tarihimizde Fatih Sultan Mehmed, Fatih Külliyesi Camii, Hekimbaşı Ömer Efendi Hayatı ve Eserleri, Geçmiş Yüzyıllarda Kıyafet Resimlerimiz, Fatih Devri Saray Nakışhanesi ve Baba Nakkaş Çalışmaları ile Fatih’in Çocukluk Defteri isimli risaleler yer alıyor. İstanbul Risaleleri’nin 5. ve son cildi Ressam Ali Rıza Bey’e Göre Yarım Asır Önce Kahvehanelerimiz ve Eşyası, İstanbul Rasathanesi, Takiyüddin’in Hayatı ve Eserleri, İstanbul’un Mutlu Askerleri ve Şehit Olanlar başlıklı risalelerden oluşuyor.

Çalışma Dörtbudak Yayıncılık Tanıtım Organizasyon tarafından basılmıştır.

 

Yukarı