• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul Efsaneleri


İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Kültür A.Ş.’nin yayınladığı İstanbul Efsaneleri kültür medeniyet serisi kapsamında yayınlanmıştır.

İstanbul Efsaneleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. olan Ferhat Aslan tarafından kalem alındı. Medeniyet denizinin incisi, dünya şehirlerinin sultanı İstanbul; oluşmaya başladığı günden bugüne sadece kıtaları birleştirerek imparatorluklara başkentlik yapmamış, aynı zamanda bu nadide şehirde yaşayan İstanbullulara ilham vererek, onların his ve hayal dünyasını da zenginleştirmiştir. Böylece İstanbullular bu şehrin havasına suyuna, kuruluşuna, semtlerine ve bu şehre hakim olan mimari eserlerine daima olağanüstülükler atfederek İstanbul’u nice efsunlu güzellikler yaratan bir şehre dönüştürmüştür. Bunun neticesinde de İstanbul ile ilgili farklı kültürlerin ve inançların izlerini taşıyan çok zengin bir efsaneler dünyası oluşmuştur. 

Okuyucu İstanbul Efsaneleri adlı bu eserle; tüm gizemleriyle İstanbul’un mitolojik kahramanlarına, tabii güzelliklerine, kurucularına, tılsımlı sütunlarına, İstanbul’un fethine, eşsiz semtlerine, sinagog, kilise ve camilerine, saray, bahçe, çeşme, hisar, kule ve yalılarına dair efsanevi bir yolculuk yapacak; bu efsunlu şehrin tabiatına, tarihine, mimarisine kısaca İstanbul’un kendisine bir kez daha hayran kalarak İstanbul Efsaneleri’nin satırları arasına sinmiş olan şehrin ruhunu hissedecekler.

Kitapta, Haydarpaşa’dan Yerebatan Sarnıcı’ndaki Medusa’ya, Osmanlı Dönemi Kuruluş Efsaneleri’nden Horhor’a, İstavriz Kasabası’ndan, Kabataş, Yedikule Zindanları’na kadar İstanbul’un farklı köşelerinden günümüze kadar olan efsanelerden anlatılmaktadır.

Çalışma Dörtbudak Yayıncılık Tanıtım Organizasyon tarafından basılmıştır.

Yukarı