• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

RUHUNU ARAYAN ŞEHİR İSTANBUL-Murat Alkan

“Nice revnaklı şehirler görülür dünyada

Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan

Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rüyada

Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan”

Yahya Kemal (1884-1958)

-

“… İstanbul kültürü, sadece akıl ile açıklanamayan mistik ve tasavvufi bir hayat anlayışının, maddeye, davranışlara ve mekanlara yansıması demektir…

Bu öyle bir şehirdir ki, hiçbir zaman aklın kalıplarına sığmamış, daima maddenin çizebildiği sınırların ötesine taşımıştır.”

Prof Dr. Sadettin Ökten

-

“Diğer bütün kentler ölümlüdür.

Ama İstanbul, sanırım, insanlar var oldukça yaşayacaktır.”

Petrus Ggyllius

-

“… 2650 yıllık üç imparatorluğun mimari mirasını yaşatan Boğaziçi; bir mitos ve tarih harikası…”

Mustafa İzberk

-

İstanbul’da yaşamayı,

İstanbul’u yaşamayı unuttuk…

İstanbullu olmayı unuttuk…

Mustafa İzberk

-

Boğaz’a bir köprü, hem de iki bin beş yüz sene önce. Daha Susa’da iken sefere hazırlanıldığı sırada kararını vermişti Darius köprünün yapımına ve şu ünlü deyişte bulunmuştu:

“ Evet, ben de karar verdim, bu anakaradan öbür anakaraya boyunduruk gibi bir köprü atacağım ve İskitlere karşı yürüyeceğim.”

“Mandrokles bu sunguyu Hera için ayırdı,

Balıkları bol Basphoros’da dalgalara hükmeden bir köprü…”

Heredot Tarihi (IV-88)

-

“İstanbul’un dünya statüsü, tarihin bir armağanıdır.”

Doğan Kuban

-

“İstanbul’un tarihi imgesi, bir antik Yunan kolonisi mitolojisi ve Roma-Doğu Roma ‘piedestal’ üzerinde yükselen, evrensel bir Türk sütununa benzetilebilir.”

Doğan Kuban

-

“Constantinus, yönetimindeki halklara yeni bir devlet merkezi, yeni bir politika ve yeni bir din verdi…

Büyük Constantinus ve ardıllarının çağı unutulmaz olayların oluştuğu bir tarih bölümü haline geldi…”

Edward Gibbon

-

“Roma İmparatorluğu’nun kuruluşundan beri dünyada, Konstantinopolis’ten daha önemli hiçbir şehir daha yaratılamamıştır.”

Gregorovius

-

“Bu şehir tüm dünyaya hükmetmek için kurulmuştu; konumu o kadar güzel ve elverişliydi.”

De Stochove

-

“Konstantinopolis’in taş taş dökülmesinden büyük zevk duyanlar, İstanbul’un büyüklüğünün mihenk taşının aynı Konstantinopolis olduğunu düşünemiyorlar.”

Doğan Kuban

-

“Ey güçlü Roma, iste karşında görüyorsun,

Avrupa’dan Asya’ya baktığında, sana layık güzelliği.”

Agathias Skholastikos

-

“Sonradan Valens’in yaptırdığı su yolları, Konstantinopolis’in şehrine bol su sağladı.”

Cedrenus

-

“Sarnıçların kaffesine gelen sular İstanbul’un civarındaki vadilere birer bendle biriktirilen ve müte’addid su kemerleriyle şehre isal edilen yağmur sularıdır.”

Celal Esad Arseven

-

“Constantinopol’de, Tanrı Ayasofya’ya, İmparator Saraya, halk da Hipodrom’a sahiptir.”

A.Rambaud

“Konstantinopolis hipodromu, Roma’daki forum ve Atina’daki agora gibi halkın imparatorla karşılaşabileceği neredeyse tek mekan olarak, kitlelerin siyasi tutumlarını açıkladığı yerlerdi.”

Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, s. 61.

-

“Şehrin bu suretle karadan tecrit edilmiş vasiyetinden dolayı…

İstanbul’u ada diye tanımladıkları yerinde bir adlandırma sayılabilir.”

İncicyan

-

“Bu surlar Roma surlarından daha muhteşem daha şairane ve daha heybetli…”

Gustav Schulumberger

 

Yukarı