• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

Pendik Tüm Tarihi İleKitap; İstanbul’un çok eski bir yerleşim bölgesi olduğu bilinen Pendik İlçesinin tarihini inceleyen ve sahip olduğu kültürel mirası ayrıntılı bir şekilde tetkik eden akademik bir çalışmadır. 

“Tüm Tarihi ile Pendik” isimli araştırma, aynı zamanda ilçenin Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde geçirdiği sosyo- kültürel ve sanatsal süreçleri belirli bir disiplin içerisinde araştırarak sonuçları bilimsel bir üslupla akademik hayata kazandırdığı için, ileride sanat tarihi ile ilgili yapılacak çalışmalara kaynak teşkil etmesi bakımından ayrıca önemlidir. 

Yukarı