• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul EzanlarıEzanla insanlar bir taraftan namaza çağrılırken, diğer taraftan Allah’ın varlığı ve birliği ile Hz. Muhammed’in O'nun kulu ve elçisi olduğu günde beş vakit tekrarlanır. Ezan mânâ ve muhteva olarak namaza, yani İslam’a çağrıdır. 

550 yıldır Müslüman-Türk ve arada 350 yıl hilafet merkezi olan İstanbul’un şehir kültüründe her vakit ezanı, farklı makamlarda okunagelmiştir. Bu bir dini mecburiyet olmasa da, İstanbul’un ezan kültürüne kattığı zarif bir gelenektir. Yüzyıllardır İstanbul’a gelen seyyahlar; minarelerinden yükselen ezan sesinin şehrin iklimine kattığı esrarlı havayı dile getirmişlerdir. İstanbul’da teşekkül edip uygulanan bu gelenek diğer İslam şehirlerini de etkilemiş ve Bursa, Konya, Kahire, Şam, Halep gibi şehirlerde de kendine özgü ezan okuma makamları ortaya çıkmıştır. 


İstanbul Ezanları kitabı, ezanın manevi önemini anlatmanın yanı sıra, ezanın İstanbul’daki macerasını konu ediniyor. Kitapta ezanın önemi, tarihçesi, musikisi, edebiyatı ve folkloruna dair Dr. Mehmet Ali sarı, Dr. Mustafa S. Küçükaşçı, Prof. Dr. Mustafa İsmet Uzun, Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan’ın kaleme aldığı makalelerle birlikte, Dr. Mustafa Koç’un yayına hazırladığı “Risale-i Ezan”, Tahir-ül Mevlevî ve Ali Ulvi Kurucu gibi üstadların kaynak metinlerine yer veriliyor. 

Kitapla birlikte takdim edilen, ünlü müzisyen Kudsi Erguner’in hazırladığı CD’de ise bugünün ünlü hafız ve müezzinlerinden Yunus Balcıoğlu, Aziz Bahriyeli, Fevzi Mısır, Ali Rıza Şahin, Aziz Hardal ve Bilal Erdem’in okuduğu 15 ezan kaydı yer alıyor. 

Metinler Dr. Mehmet Ali Sarı, Doç. Dr. Mustafa S. Küçükaşçı, Prof. Dr. Mustafa İsmet Uzun, Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan, Doç. Dr. Mustafa Koç 

Fotoğraflar:Yusuf Çağlar, Halit Ömer Camcı, Ömer Faruk Şerifoğlu, Mustafa S. Küçükaşçı 

Notalar: Mehmet Kemiksiz 

Yukarı