• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

Osmanlı’dan Günümüze İmtiyaz Usulüyle Yürütülen İstanbul Belediye HizmetleriXIX. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti’nde birçok kamu hizmeti bugün uygulanan yap-işlet-devret modeli, imtiyaz usulüyle özel sektör tarafından kurulup işletilmiştir.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İmtiyazla İşletilen İstanbul Belediye Hizmetleri adlı eser yap-işlet-devret modeliyle kurulan ve özel sektöre imtiyaz usulüyle verilen İstanbul’daki yerel kamu hizmetlerini kapsamakta ve bu işletmeleri toplu taşıma, su ve enerji olarak üç bölümde incelemektedir.

Yukarı