• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul Dersi 5. Sınıf Öğrenci Kitabıİstanbullu öğrencilere, yaşadıkları şehri öğrenme ve keşfetmelerini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nca 2012-2013 Ders Yılı itibariyle ilköğretim 3., 4. ve 5. sınıf müfredatına “İstanbul Dersi” eklenmiştir. İstanbul İl Özel İdaresi tarafından kurulan bir komisyon tarafından hazırlanan ders kitaplarında semtleri, mimari yapıları, bitkileri, coğrafyası, doğal yaşamı, lezzetleri, kültür ve sanat faaliyetleriyle İstanbul pek çok açıdan ele alınmıştır.

İstanbul Dersi Kitapları; İstanbul’u Tanıyorum, İstanbul’un Dünü Bugünü Yarını, Adım Adım İstanbul, İstanbul Benim Okulum, Sayfa Sayfa İstanbul, İstanbul’da Alışveriş, Kültür ve Sanatın Başkenti İstanbul, İstanbul’da Yaşıyorum, Yaşayan İstanbul isimli 9 ana konudan oluşmaktadır. İstanbul’a dair çeşitli etkinlikler, fotoğraflar ve çizimlerle desteklenmiştir.

İstanbul Dersi 5. Sınıf kitabındaki alt başlıklar 5. sınıf müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Yukarı