• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

Samiha Ayverdi'nin İstanbul'u“Kendisi de bir İstanbul Hanımefendisi olan Sâmiha Ayverdi, eserlerinde, İstanbul’un gündelik hayatının yanı sıra, küçük yaşında itibaren idrak etmeye başladığı dönemin siyasi, iktisadi, içtimai hayatının şahitliğini de yapmıştır. 20. asrın ilk çeyreğini kapsayan bu dönem önemli olayların ve köklü değişikliklerin yaşandığı, iktisadi anlamda büyük problemlerin olduğu döneme denk gelmektedir. Çalışmamız kapsamında bu zorlu yılların bir toplum üzerindeki görünümlerini ve gündelik hayata etkilerini yeri geldikçe vurguladık. Düşünce dünyası açısından da önemli bir yere sahip olan Sâmiha Ayverdi’nin yorumlarını da zaman zaman vermeye çalıştık.” 

Zeynep Uymur 

Yukarı