• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul'un Atlı ve Elektrikli TramvaylarıTramvay ve metro birer raylı sistem türü olarak büyük kentlerde şehir içi trafiğin düzenli, süratli ve sürekli cereyanı konusunda büyük önemler taşırlar. Esas itibariyle İstanbul, gerek tramvaya, gerekse metroya sahip olma konusunda dünyanın büyük şehirleri ile paralel gelişmeler yaşamıştır. İstanbul metroya sahiplik hususunda dünyanın ikinci şehri olduğu gibi (Tünel 1875), tramvayın İstanbul caddelerinde işlemeye başlaması da belli başlı Avrupa şehirleri ile en fazla 5-10 yıllık bir fark ihtiva eder. Bu yönüyle bakıldığında İstanbul'un raylı sistem kullanmada hiç de geç kalmadığını söylemek mümkündür. 

Bununla beraber, her ne kadar dünyanın ikinci metrosuna sahip olunabilmişse de bunun arkası getirilememiştir. Tramvayda ise gelişmeler farklı cereyan etmiştir.1871 yılından itibaren İstanbul'da atlı tramvaylar işlemeye başlamış, bilahare hat sayısı arttırılarak tramvaylar elektriklendirilmiş ve tramvay İstanbul için vazgeçilmez bir ulaşım aracı olmuştur. 

Kitabın konusu; İstanbul için hayati önem taşıyan bir ulaşım aracı olarak tramvayın atlı olarak şehre ilk gelişi ve elektrikliye dönüşerek İstanbullulara hizmet vermeye devam etmesi süreci Osmanlı arşiv kaynaklarına ve dönemin gazetelerine başvurmak suretiyle, doğru bilgilerin yer aldığı bir tramvay tarihçesidir.

Yukarı