• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul İslam Bilim Ve Teknoloji Tarihi Müzesiİstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ndeki eserlerin büyük bir kısmı Müslümanların 9. ve 16. yüzyıllar arasında gerçekleştirdikleri çalışmalardan bazı örnekleri içermektedir. Bu eser örneklerinin bir kısmı, Frankfurt’taki Johann Wolfgang Üniversitesi’ne bağlı Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü’ndeki tarif ve resimlere, bir kısmı da günümüze ulaşan orijinallere dayanılarak yapılmış çalışmalardır. 

Bu kitap, bahsedilen eser örneklerinin görsellerini ve açıklamalarını bulabileceğiniz bir çalışmadır. Eserin İngilizce, Arapça dillerinde baskıları mevcuttur. 

Kitap toplu bir bakış bir özet olmaktan ziyade müze ziyaretçisine bir kılavuz hizmeti sunmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Yukarı