• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

Osmanlı’da Zaman Belirleme Mekânları İstanbul MuvakkithaneleriAhmet Hamdi Tanpınar’ın dev eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ne de konu olan İstanbul Muvakkithaneleri, Server Dayıoğlu’nun yoğun araştırmaları sonucu ortaya çıkan, İstanbul’da halen ayakta olan muvakkithaneleri, zamanı kavramamıza yardımcı olan saat, takvim gibi belirteçlerin hesaplandığı mekânların tarihsel gelişimini anlatmaktadır. Muvakkithanelerde kullanılan aletlerden, burç hesaplamalarına kadar zamana dair birçok konu bu eserde ele alınmaktadır. 

“Bütün dinlerde ibadetleri belli zamanlarda yapılması şartı olmakla beraber İslamiyet güneşin doğuşuna göre günde beş vakit tayin edilen saatlerde namaz kılınmasının emretmiştir.Bu zorunluluk İslam devletlerinde muvakkitlik sistemini ortaya çıkarmış önemli bir müessese haline getirmiştir." 

Server Dayıoğlu

Yukarı