• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul’un 100 Ağacıİstanbul denince akla ilk gelen ağaç kuşkusuz erguvandır. Özellikle Boğaz’ın güneyindeki yamaçlarda oldukça sık rastlanan erguvan İstanbul siluetinin ayrılmaz bir parçasıdır. İstanbul kent kimliğinin tamamlayıcı öğelerinden bir diğeri ise anıtsal asırlık çınarlar ve servilerdir. İstanbul’da inşa edilen hemen her caminin avlusuna dikilen çınar, dallarının uzun ve yaygın olmasından dolayı cömertliğin, sağlam karakterin ve yüksek ahlaki değerlerin simgesi sayılır. Ömrünün uzunluğu, her dem yeşil olması, sürgün vermemesi ve gövdesine paralel uzanan dallarıyla yeşil bir sütunu andırması, servinin Türk-İslam inancında özel bir yere sahip olmasını sağlar. İstanbul’daki anıt ağaçların büyük bölümünü oluşturan ve Türk edebiyatında en çok bahsedilen ağaçlar çınar ve servidir. 

İstanbul’un 100 Ağacı’nda, şehrin siluetinin ve günlük yaşamının ayrılmaz birer parçası haline gelen ağaçların yanı sıra, “Çerkez Hasan’ın Asıldığı Dut Ağacı”, “O Ağacın Altı” gibi ilginç hikâyelerle de karşılaşacaksınız. 

Yukarı