• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul’un 100 Su Yapısıİstanbul’un suya olan ihtiyacı, her zaman için önemli bir mesele olmuş ve şehrin ihtiyacını karşılamak maksadıyla, tarih boyunca su kemerlerinden sarnıçlara, bentlerden maksem ve su terazilerine kadar farklı türdeki pek çok eser inşa edilmiştir. 

İstanbul’un 100 Su Yapısı, bu nadide eserleri bir araya getirmekte ve İstanbul’un su kültürünün yansımalarını görünür kılmaktadır. Bu yapılırken de Roma, Bizans ve Osmanlı dönemleri, medeniyetin bir devamlılık ve birikim sonucunda şekillenip gelişmesinden yola çıkılarak ele alınmıştır. 

Yukarı