• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul’un 100 KitabesiBizans’tan Cumhuriyet İstanbul’una kadar süreklilik gösteren kitabeler ilk olarak bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. Bir anıtın ya da binanın ne vesile ile ve hangi tarihte, kimler tarafından yapıldığı, kitabesinden edinilen bilgilerden ortaya çıkmaktadır. 

Kültür ve sanat tarihimizin önemli unsurlarından han, hamam, çeşme, sebil, medrese, cami, vb. eserlerin üzerindeki kitabeler, dili, tezyinatı, tasarımıyla kültürümüzün aynaları vazifesini de görmektedir. 

Kitabeler üzerinden hat, tezyinat ve edebiyat tarihinin seyrini belli bir açıdan da olsa gözlemlemek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında kitabelerin korunmasının ve muhafazasının önemi bir kere daha ortaya çıkmaktadır. 

Yukarı