• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul'un 100 NamazgâhıOsmanlı dini yaşamının en önemli parçalarından biri olan ve tabiri yerindeyse açık hava camisi olan namazgâhlar, yüzyıllar boyunca çevresinde cami yahut mescit bulunmayan semtlerde müslümanların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla inşa edilmiş, Osmanlı medeniyetinin önemli nişanelerinden biridir. 

Abdest ihtiyacının karşılanması amacıyla bir çeşme veya kuyuyla birlikte yapılan ya da mevcut bir çeşmenin yanına inşa edilen namazgâhlar, aynı zamanda yolcuların dinlenmesine de hizmet etmiştir. Kültür tarihimiz içerisinde önemli bir konuma sahip bulunan namazgâhlar bugün işlevsel niteliklerini kaybetmiş olmakla birlikte, birçoğu ayakta kalmayı başarmış ve günümüze kadar ulaşmıştır. 

İstanbul’un 100 Namazgâhı kitabı, şehirde tespit edilebilmiş, bir kısmı zaman içerisindeki plansız yerleşim yahut tarihi mirasa ilgisizlik nedeniyle yok olmuş 160 civarındaki namazgâhtan yüz tanesine yer verirken medeniyet tarihimizin bir başka yüzüyle de okuru baş başa bırakıyor. 

Yukarı