• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul’un 100 BahçesiBizans döneminde bahçeler genelde sarayların yaygın olarak bulunduğu sur içinde ve özellikle kara surlarının önlerindeydi. Bizans saray bahçeleriyle ilgili pek fazla kaynak olmasa da, Sarayburnu’ndan sonra İstanbul’daki en önemli Bizans saray bahçesi, Osmanlı döneminde de önemli bahçelerden biri olmayı sürdüren Fener Bahçesi’ydi. Bizans döneminde ev bahçelerinde genelde soğan, turp, havuç, pancar, ıspanak gibi ev halkının ihtiyacını karşılayacak bitkiler yetiştirilirdi. 

Surların içine sıkışan Bizans İstanbul’unun aksine, Osmanlı surların dışına yayılmıştır. Lale Devri’nde ise tüm eski bahçeler elden geçirilir, içlerine yeni binalar eklenir, ayrıca birçok yeni bahçe kurulur. 

İstanbul’un 100 Bahçesi kitabı, okura şehrinin yakın zamana kadar ne kadar yeşil ve renkli bir hayatı olduğu hakkında fikir vermeyi amaçlamaktadır.

Yukarı