• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul’un 100 HanıÇarşı kültürümüzün önemli unsurlarından olan hanlar, bir liman kenti olan İstanbul’un vazgeçilmez mimari yapılarındandır. İstanbul’da bulunan hanlar, ticari malların toplandığı, değerlerinin tespit edildiği ve satışının yapıldığı yerler olmanın yanında, otel olarak da kullanılmıştır. Bir vakıf medeniyeti olan Osmanlı Devleti, vakıflara gelir getirmesi amacıyla hanlarda konaklamayı ya da ticari faaliyetlerde bulunmayı ücrete tabi tutmuş ve bu sayede toplumun ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilmiştir. 

İstanbul’un 100 Hanı adlı kitapta, İstanbul’un ticari ve sosyal hayatına tanıklık etmiş hanların mimari özelliklerine ve bu hanlarda geçmişten günümüze yapılan ticari faaliyetlere ilişkin kayda değer bilgiler bulunmaktadır. 

Yukarı