• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul’un 100 Mektebi Ve Medresesiİstanbul’un fethinin ardından şehre Osmanlı mührü yalnızca saraylar, camiler, mescitler, çeşmeler, sebiller, hanlar, bedestenler, imaretler, hamamlar ile vurulmamış; şehrin her köşesine kurulan kütüphane, mektep ve medreselerle bu şehir koca bir ilim mahfiline dönüşmüştür. 

Bugün bir kısmı günümüze kadar ayakta kalan, bir kısmı ise ancak şehrin hafızasında hayatiyetini sürdürebilen yüzlerce mektep ve medrese şehrin siluetinin en önemli unsurlarından birisiydi. Kitapta tarihi mektep ve medreselerin adres ve konumları verilmekte, banileri ve mimarları kısaca tanıtılmakta, genel mimari özelliklerine değinilmekte, bugünkü hali kısaca tasvir edilerek halen kullanılıp kullanılmadığı belirtilmektedir. Bu genel bilgilere mektep ve medreselerin eski ve yeni fotoğrafları eşlik etmektedir. 

İstanbul’un 100 Mektebi ve Medresesi tarihsel bir mirasın dökümü olduğu kadar bu eserlerin daha iyi tanınmaları, korunmaları, restore edilerek ve yeni işlevler kazanarak yarınlara devredilmesi için de bir tür veritabanı olarak görülebilir. 

Yukarı