• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul'un 100 Âdetiİstanbul; âdet, gelenek ve görenek bakımından derin tarihi ve kültürel birikiminin içerisinde oluşan hayli zengin bir yaşantının sahibidir. Şehrin kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış oluşu, birçok kültürün kavşak noktasında bulunuşu ve tarihi boyunca farklılıkların bir arada yaşadığı ve sıklıkla buluştuğu bir merkez oluşu göz önüne alındığında âdetlerinin zenginliği daha iyi anlaşılacaktır. 

İstanbul sakinlerinin yaşarken var ettikleri âdetler, şehrin gizem dolu bir başka yanını daha ele vermektedir. İstanbul’u tanımak isteyenler için bu âdetlerin kökleri- ne vakıf olmak, kültürel geçmişin izini sürmek anlamına da gelecektir. İstanbul’un kadim zamanlardan bugüne var olan serüveni, denizleri besleyen velut ırmaklar gibi yıllar yılı şehrin kültürünü, sanatını, estetiğini, algısını ve burada yaşayan insanların gündelik hayatını beslemiştir.

Yukarı