• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul'un 100 Çeşmesi Ve SebiliRoma ve Bizans dönemlerinin ardından Osmanlı hâkimiyetine giren İstanbul’da su tesislerinin inşası hız kazanmış, ilerleyen süreçte çok sayıda çeşme ve sebil inşa edilmiştir. 20. yüzyıl başlarında teknolojinin ve yaşam standartlarının yükselmesiyle birlikte, tüm evlere şehir şebeke suyu ulaştırılmaya başlanmıştır. İstanbul’un hemen her köşesinde karşılaşılan çeşmeler ve sebiller önemlerini yitirmeye başlamış ve işlev dışı kalma sürecine girmiştir. 

İstanbul’un 100 Çeşmesi ve Sebili’nde, şehrin toplum- sal yaşamı ve su mimarisi içinde özel bir yeri olan sebil ve çeşmelerin konumları, eşsiz mimari ve dekoratif özellikleri, ilginç hikâyeleri, zaman içerisinde geçirdikleri değişim anlatılmıştır. İstanbul’da sokak aralarında, köşe başlarında, meydan larda karşılaşılabilen ve gündelik hayatımızın birer parçası olan çeşme ve sebillerin hikâyeleri şehrin medeniyet tarihinin de hikâyesidir. 

Yukarı