• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul'un 100 Türbesiİstanbul’un 100 Türbesi adlı kitabımızda yer alan türbeler Sur içi (Fatih), Eyüp, Beyoğlu-Beşiktaş ve Üsküdar olmak üzere dört başlık altında toplanmıştır. Bu başlıklar altında İstanbul’da iz bırakmış devlet adamları ile tasavvufi yaşantıya katkıda bulunmuş kişilerin kendileri ve türbeleri hakkında bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca bu mirasımızın sonraki nesillere aktarılması için yapılan restorasyon çalışmaları hakkında da bilgilere yer verilmektedir. 

İstanbul’da bulunan beş yüzü aşkın türbeden seçtiklerimiz arasında, İstanbul’un muhasarası sırasında şehid olan Ebû Eyyûb el-Ensari türbesini, İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmed türbesini, kanunlara bağlılığıyla bilinen Kanuni Sultan Süleyman türbesini, İstanbul’a çok sayıda vakıf eser bırakan Hürrem Sultan türbesini, mimaride yeni bir çığır açan Mimar Sinan türbesini, İznik çinileriyle bezenmiş I. Ahmed türbesini, Vefa semtinin isim babası olan Ebûl Vefâ Hazretlerinin türbesini, İstanbul velilerinden Aziz Mahmud Hüdai türbesini, Osmanlı’nın fetihlerinde öncülük etmiş dervişlerden Karaca Ahmed Sultan’ın türbesini ve İstanbul’da iz bırakmış kişilerin türbeleri ve hayatları hakkında önemli bilgileri bulacaksınız. 

Yukarı