• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul’un 100 Mimar Sinan EseriMimar Sinan, Osmanlı-Türk mimarisini yerel, bölgesel seviyeden alıp çok yönlü yaklaşımıyla sanat ve bilimin evrensel zeminine taşıyan, bir sanat ve bilim adamı. Yeniliğe açık, sürekli çalışan, geliştiren, sentezler üreten, kendini tekrarlamayan, adım adım mükemmele giden, gelenekleri yadsımadan araştırmayı bırakmayan bir deha. Her eserinde bir öncekini aşan, yapı teknolojisine ve malzeme seçimine getirdiği yeniliklerle yüzyılların yıkıcı etkilerine dayanan abidelerin mimarı. Kubbe mimarisinin doruklarında dolaşan bir dâhi. Estetiğe taşıyıcı sistemleri kadar değer veren, sanatı ve kişiliğiyle çağlar ötesine ulaşan ve bir sanatçı. 

İstanbul’un 100 Mimar Sinan Eseri, yaptığı eserlerin iç ve dış görünümündeki uyumu, yarattığı güzel ve etkili siluetlerle doruk noktasına çıkaran Mimar Sinan’ın İstanbul’daki 100 eserine yer veriyor. Bu kitap, Mimar Sinan’ı az da olsa tanıyıp, büyük ustanın mimarlık dünyasındaki eşsiz yerini ve serüvenini anlatan daha büyük ve kapsamlı eserlerin izini sürmenize vesile olacak. 

Yukarı