• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul'daki Yabancı SaraylarFotoğraflar: Çetin Korkmaz, Bahadır Bozkurtlar

İstanbul’daki Büyükelçilik binaları şehir tarihinin renkli bir dönemine damgasını vurmuştur. Buralarda düzenlenen balolarla ilk kez şehir Batılı bir yaşam tarzını tanımış, bununla birlikte pek çok önemli siyasi karar yine bu binalarda alınmıştır. 

Tuna Köprülü tarafından hazırlanan İstanbul’daki Yabancı Saraylar, içerdiği fotoğraflar ve bilgilerle bu alanda gerçekleştirilen ilk kapsamlı çalışma olma niteliğine sahiptir. 

Yukarı