• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul’un 100 Gazetesiİstanbul, basınımızın iki asra yaklaşan serüveninin merkezi konumunda bulunan şehir olmuştur. Gazeteler, yayınlandıkları dönemin siyasi, sosyal, ekonomik durumunu ve sanatsal-kültürel yönelimlerini anlamak açısından başvurulan önemli kaynak belge niteliğindedir. İstanbul’un önde gelen ve etkili 100 gazetesini içeren bu çalışma, gerek ülkemizin gerekse İstanbul’un yakın dönemine gazeteler aracılığıyla ışık tutma amacını taşımaktadır. 

İstanbul’un 100 Gazetesi, II. Mahmud dönemindeki reform hareketleri kapsamında,1831’de ilk resmi gazete olarak yayınlanmaya başlayan Takvim-i Vekayi’den 1960’lara kadar, basın hayatının birbirinden değerli yüz gazetesini bir araya getiriyor. Bu esnada da Tanzimat’tan Meşrutiyet dönemlerine, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinden Cumhuriyet’e, yaşanan birçok hadiseyi gözler önüne serip dönemin önde gelen gazetecileri hakkında önemli bilgileri okuyucunun dikkatine sunuyor. 

 

Yukarı