• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul'un 100 Grafik Tasarımcısı ve İllüstratörü20. yüzyılın başında henüz grafik tasarım mesleğine yönelik literatür tam olarak oluşmadığı için bu tür çalışmaları yapanlar genellikle sanatçılar ya da zanaatkârlardı. 1900’ler boyunca bugünkü karşılığı “illüstratör” ya da “resimlemeci” olan, o zamanki tanımıyla ise “ressam”, “basın ressamı”, “dekoratör ressam”, “afiş ressamı”, “kapak ressamı” diye bilinen mesleğin temsilcisiydiler. Bugünkü grafik tasarım ve uygulamacılarının altyapısının o dönemlere dayandığı açıktır. 

İstanbul’un 100 Grafik Tasarımcısı ve İllüstratörü ile İstanbul’da grafik ve illüstrasyona gönül vermiş, emekleriyle bir sanat düzeyine yükseltmiş ustaları tanıyacak, meslekle ilgili gelişmeleri takip edecek; Grafik adıyla kimlerin ders verdiği, ‘Özgün Baskı Resim’ deyimini kimin bulduğu, öncü kadın resimlemecimizin kim olduğu, Cumhuriyet döneminin başlangıcında yurtdışına grafik tasarım eğitimi almaya kimlerin gönderildiği gibi soruların yanıtlarını bulacaksınız. 

Yukarı