• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul’un 100 SikkesiSikkeler, ekonomik bir meta oluşlarının ötesinde, ait oldukları dönemin “gazetesi” olma özelliğini de taşırlar. Bir kentte basılan sikkeler o kentin ekonomik durumunun yanında mimarisi, sosyal ve kültürel yapısı hakkında da önemli ve somut veriler sağlar. Dinsel inanç, sosyal ve kültürel yaşam, giyim, mimari, savaşlar, barışlar, anlaşmalar, yöresel özellikler gibi insana ait hemen her şeyi sikkelerde görmek mümkündür. Sikke bunların da ötesinde “devletin mührüdür”, egemenliğinin kanıtıdır. Para, hiçbir zaman salt bir ekonomik değer unsuru olmamıştır. Kültürün, inancın, gücün, savaşın ve barışın, birliğin ve ayrılığın, sabrın, direnişin, sanatın ve estetiğin ifade edildiği bir mecra olmuştur. 

Bizans İmparatorluğu’ndan günümüze 100 nadide sikkeyi konu edinen, dönemlere ait olayların bir aynası niteliğindeki İstanbul’un 100 Sikkesi şehrin tarihine farklı bir gözle bakılmasına katkı bulunacaktır. 

Yukarı