• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul’un 100 Şarkısıİstanbul, dünyada hakkında en çok şarkı bestelenmiş şehirlerin başında gelmektedir. İçinde İstanbul geçen veya dekorunu İstanbul’un oluşturduğu binlerce şarkı bulunmaktadır. 

Tarihi serüvenini İstanbul merkezli bir kültürel ortamda yaşayan ve “İstanbul Musikisi” diyede anılan Türk Musikisi’nin “sözlü” ürünleri, İstanbul hayatının yüzyıllar boyunca ayrılmaz bir parçası olagelmiştir. Kâr, beste, ağır semai, yürük semai, şarkı ve türkü gibi birçok beste şekline sahip olan sözlü musiki eserlerinin hepsine birden kısaca “şarkı” denilmiş, bu kavram aslında yanlış kullanılmasına rağmen halk dilinde bir galat halinde yerleşmiştir. 

İstanbul’un şarkıları, İstanbul’u en doğru ve estetik şekilde ifade edebilme kabiliyetine sahip sanat ürünleridir. 

İstanbul’un 100 Şarkısı kitabı, İstanbul’a ve İstanbul halkına mal olmuş sözlü eserlerden 100 tanesini bir araya getiriyor. İstanbul tarihinin geçmişten günümüze çeşitli dönemlerinde iz bırakan, unutulmayan ve dillerden düşmediği gibi bestelenişinden sonraki uzun yıllar boyunca da hatıralardan silinmeyen 100 eseri bir araya getiren İstanbul’un 100 Şarkısı, zamanın aşındırıcı etkisini tarifsiz bir dirençle aşmayı başaran o âşina sese bir kez daha kulak kabartmaya çağırıyor… 

Yukarı