• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul’un 100 MusikişinasıTürk musikisi, yapılanmasını ve gelişmesini İstanbul’un merkez teşkil ettiği bir kültür ve sanat ortamında sağladı. Türk musikisine “İstanbul Musikisi” denmesinin sebebi İstanbul’un Türk musikisi için en verimli ortamı sağlamış olmasıydı. 

Osmanlı sarayı gibi kudretli, belirleyici ve sürükleyici bir merkezin sağladığı imkânlar ortamında büyüyüp gelişen Türk musikisi, temellerini, birtakım farklı özellikleriyle benzerlerinden ayrılan musikişinasların kişiliklerinde somutlaşan performanslarla, eserlerle ve ürünlerle kurdu, hayatiyetini sürdürdü ve bugüne taşıdı. 

İstanbul’un 100 Musikişinası, üretken varlıklarıyla hayatımıza musikinin pırıltılı damgasını vurarak anlam katan vazgeçilmez önemdeki 100 musikişinasın şahsında, kendi sesimizi bir kere daha hatırlamaya ve düşünmeye vesile olmayı amaçlıyor. 

Yukarı