• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul’un 100 SembolüSembolizm, insanların kullandığı bir takım şekilleri, objeleri, sözcükleri din, felsefe ve estetik üçgeni içerisinde değerlendiren ve deşifre eden bilimin kendisidir. Bu bağlamda etrafımızdaki her şeklin, objenin veya sözcüğün bir açıklaması bulunmaktadır. 

Onlarca dini inanışa ve devlete ait sayısız sembolün rastlanabildiği bu kentin caddeleri ve sokakları, aynı zamanda İstanbul’da yaşamış bu kültür gruplarının bıraktığı semboller dünyasına ve onların verdiği mesajlara açılan bir geçit niteliğindedir. Bu manada İstanbul’un 100 Sembolü bu dünyayı anlamak adına bir kılavuz olarak değerlendirilebilir. 

Yukarı