• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul'un 100 KubbesiGök kubbemizin hayatımızdaki yansıması olan kubbeli yapılar, Orta Asya steplerinde çadır mantığı ile başlamış, sonraları gelişme gösterip daha sağlam malzemelerle yapılarak yaşam alanlarında kullanılmıştır. Toplumumuzun İslâm dinini kabulü ile gündeme gelen toplanma yeri karşılığı ile vücuda gelen camilerimizde kubbe, yapının belirleyici ana unsurunu oluşturarak günümüze kadar gelmiştir. 

İslamı yaşayan hemen hemen her coğrafyada inşa edilen camiler de kubbeli yapılmıştır. Yüzyıllar içerisinde her türlüsü inşa edilen kubbeli yapıların en güzelleri bir şehir müzesi edasına sahip olan İstanbul’da yer alır. Edebiyatçıların satırlarında, şairlerin dizelerinde, ressamların, nakkaşların, müzehhip ve müzehhibelerin fırçalarında ifade edilmeye çalışılan kubbe ve onun yansımaları en iyi şekilde İstanbul adını verdiğimiz bu derin derya içinde kendine yer bulmuştur. 


Bu kitapta, gezmekle bitmeyen, her bakıldığında detaylarıyla görsel bir ziyafet unsuru olan 100 kubbeyi bulacaksınız 

Yukarı