• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul'un 100 Geleneksel Sanatçısıİstanbul medeniyetlerin başkenti olduğu gibi sanatın da başkentidir. Geleneksel sanat dallarının birçoğu İstanbul’da yeni bir mana, yeni bir şekil ve yeni bir ruh kazanmıştır. Denge, huzur ve barış ifade eden bu sanat anlayışı şehre adeta damgasını vurmuştur. İstanbul; seslerin, renklerin, şekillerin ve biçimlerin hem zengin ve ölçülü hem de güçlü ve kusursuz bir ahenge dönüştüğü bir şehir olmuştur. İstanbul bunu en çok, şehri daha da güzelleştiren sanatçılara borçludur. 

İstanbul’un seçkin sanatçılarına hasredilen İstanbul’un 100 Geleneksel Sanatçısı kitabında; hat, tezhip, minyatür, katı’, ebru, cilt, kalemişi, sedef-ahşap, çini ve tespih olmak üzere geleneksel sanat dallarımızda eserler ve- ren, ekol ve gelenek oluşturan ve bu sanat dallarının günümüze intikalinde çabalar sarf eden sanatçılara yer verildi. Böylece kitapta yer alan sanatçıların hayatı, eğitimi, hocaları, sanatsal yaklaşımları ve önemli eserleri hakkında derli toplu bilgilere kolaylıkla erişme imkânı sunuldu.

Yukarı