• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul’un 100 Kilisesiİstanbul’un kozmopolit karakteristiği, doğu ve batı sentezini ifade etme ve sergileme biçimiyle dünya kentleri arasında farklı bir konuma sahip olduğu bir gerçektir. Tarihsel süreç içinde farklı dinsel inançların coşkusunu ve farklı dinsel yaşam zenginliklerini vurgulayan kent, bu anlayış çerçevesinde şekillenen dini yapılarla mimarlık öyküsünün de bir örneğini oluşturmuştur. 

Şehirdeki bu çeşitliliğin en önemli unsurlarından biri de İstanbul’un kiliseleridir. Hıristiyan dünyasının pagan inanışa karşı kazandığı zaferin birer nişanesi olarak inşa edilen kiliseler sayesinde İstanbul dinsel mimarinin en güzel eserlerinin sergilendiği, çeşitli mimari plan şemalarının uygulandığı bir kent haline gelmiştir. 


İstanbul’un 100 Kilisesi, günümüzde halen ayakta olan kiliselerin yüz tanesinin tarihini, mimari özelliklerini, Hıristiyan dünyası ve gündelik hayat için önemini göz önüne getirerek İstanbul’un kültürel yapı zenginliğini daha iyi kavramamızı sağlıyor. 

Yukarı