• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihinde Fatih Cami ve Fatih KülliyesiFotoğraflar: Ahmet Arslanoğlu, Ersan Perçem 

Türk mimarlık tarihinin en önemli manzumelerinden olan külliyeler, insanların her türlü ihtiyaçlarına cevap veren ve sosyal hayatta çok önemli görevler üstlenen kurumlardır. Fatih Sultan Mehmet’in şehircilik anlayışıyla 1470 yılında tamamlanan Fatih Külliyesi İstanbul Üniversitesi’nin temelini teşkil etmesi bakımından önemlidir. 

Külliye ve Hazîre bölümleriyle birlikte üç cilt halinde hazırlanan bu çalışma, Türk kültür ve sanatının külliyedeki yansımaları, Fatih ve Külliye hakkındaki belge, bilgi ve araştırmalara dayanılarak işlenmiştir. Birinci cilt; cami, medreseler, türbeler, kütüphane, dârü’l kurrâ, tabhâne bölümlerini, ikinci ve üçüncü cilt hazire kısmını anlatmaktadır. 

Yukarı