• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul'un 100 Mezar Taşıİstanbul’un 100 Mezar Taşı kitabı, mezarların biçimleri, taşlar üzerindeki yazılar ve kullanılan sembollerle mevta hakkında öğrenebileceklerimizin ipuçlarını vermektedir. Mezarda yatan kişinin kadın mı, erkek mi ya da çocuk mu olduğu, hangi meslekten olduğu, bağlı bulunduğu tasavvufî düşünce gibi bilgilere göre taşın formu değişiklik göstermektedir.

Bu eserde, İstanbul’un farklı dönemlerinde yaşamış, farklı dinlerden farklı yaş ve meslek gruplarından insanlara ait 100 mezar taşına yer verilmektedir. Sanatlı yazılarıyla, kitabelerindeki edebi üslupla, süslemelerindeki incelik ve işçilikle şehirdeki mezar taşlarına dair bilgi veren eserdeki mezar taşları; başlıklar, taşlardaki mistik öğeler, ağaç sembolleri, nar, incir, hurma sembolleri, geometrik şekiller gibi unsurları bulundurmaları bakımından incelenmiştir. Ayrıca mezar taşı kitabeleri yazı çeşidi yönüyle ele alınmış, fotoğrafları ve Latin harfleriyle yazılışları kitaptaki yerlerini almıştır.

 

Yukarı