• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

Bir Şehirli Kimliği Göstergesi Olarak İstanbullulukTarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan İstanbul; kültürel birikimi, coğrafi yapısı ve jeopolitik konumuyla asırlar boyunca önemini korumuştur. Siyasî ve idarî bakımdan dünyanın önde gelen şehirlerinden birisi olan İstanbul, diğer şehirlerden farklı bir sosyo-kültürel yapılanmaya da sahiptir.

İstanbul sosyal ve kültürel açıdan birçok dönüşüm yaşamıştır. Kitapta bu dönüşüm sürecini gözeterek kültür, kimlik ve şehirlilik kavramları çerçevesinde “İstanbulluluk” olgusunu ele almaktadır.

“İstanbullu var mıdır”,” Bir İstanbullu kimliğinden söz edilebilir mi”, “Zihinlerde yer alan İstanbullu kimliğinin özellikleri nelerdir” gibi sorular etrafında analizlerin yer aldığı kitap, “İstanbulluluk” konusunda yapılan bir alan araştırmasını içermesi bakımından da önem taşımaktadır.

 

Yukarı