• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul’un 100 RomanıTürk romanı başlangıçtan Cumhuriyet’e kadar büyük ölçüde İstanbul’u mekân olarak kullanmıştır. Yazarlar, Cumhuriyet sonrasında Anadolu’ya açılmakla beraber İstanbul’a olan ilgilerini kaybetmemişler, sosyal hayatımızı, fikrî, siyasî ve kültürel dünyamızı şekillendiren İstanbul etrafında roman yazmaya devam etmişlerdir. Aynı durum günümüz için de geçerlidir.

Yüzyıllar boyu şiir denince ilk akla gelen şehirlerden biri olan İstanbul’un Batı’ya açılmasıyla başlayan roman serüvenini, İstanbul’un 100 Romanı’nda ilgiyle okuyacaksınız.

 

Yukarı