• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul’un 100 Süreli YayınıOsmanlı’da Türkler tarafından yayımlanan ilk dergi Vakayi-i Tıbbiye’dir (1849). İlk dergi olarak kaydedilen Mecmua-i Fünun ise 1862-1867 yılları arasında 47 sayı çıkmıştır. 1869’da ilk çocuk dergisi olan Mümeyyiz yayımlanmış, ilk resimli dergi olan Mir’at ise 1862 yılında üç sayı çıkmıştır…

İstanbul’un 100 Süreli Yayını, Türk yayıncılığının kalbi olan İstanbul’da çıkmış ve matbuat tarihine damga vurmuş 100 dergiyi konu almaktadır. Kitap, İstanbul dergiciliğinin izini başlangıcından günümüze kadar sürmektedir ve bu alandaki çalışmalar için önemli bir kaynak kitaptır.

 

Yukarı