• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul’un 100 Şiiriİstanbul, tarihin her döneminde göz kamaştıran, büyülü bir şehir oldu. Bu özelliği, elbette sanata ve edebiyata da yansıdı. Hakkında yazılan şiirlere baktığımızda bile, yeryüzünün en şanslı şehirlerinden biri olduğu rahatlıkla söylenebilir. İstanbul için bir şiir seçkisi, bir güldeste hazırlamak bu nedenle çok kolay değildir. Yalnızca Cumhuriyet dönemi şiiri ele alınsa bile, adını bildiğimiz hemen hemen bütün ustalar, İstanbullu olmayanlar da dahil, bu kentin en azından bir semtinin, hiç değilse adına şiirlerinde yer vermekten kendilerini alamamışlardır. 

İstanbul’un 100 Şiiri adlı bu güldestede, adı kaynaklarda M.Ö. 300 yılına kayıtlı, bilinen ilk İstanbullu ozan Moiro’dan Küçük İskender’e, 100 şairin şiiri bulunmaktadır. Şehrin şiirle iç içe geçmiş hali okuyucuyu sayfalar arasında uzun bir yolculuğa çıkaracaktır.


 

Yukarı