• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul’un 100 Yazarıİstanbul gibi cazibe merkezleri güç ve otoritenin olduğu kadar ilmin, sanatın ve edebiyatın da kendisine aktığı yerlerdir. Asırlar boyunca derin bir kültür ve estetik duyarlılıkla eserler veren şair ve nâsirler İstanbul’a akmışlar, en güzel eserlerini burada vermişlerdir. Bu tarafıyla İstanbul, payitaht vasfıyla güç ve ikbal kapısı olarak edebiyatı daima beslemiş, karşılığında da kalem erbapları onu dünyanın en unutulmaz şehirlerinden birisi hâline getirmiştir.

Elinizdeki kitap, İstanbul’u yazan, İstanbul hakkında yazan 100 yazarın şehir hakkındaki eserlerini ve onlardan yapılmış küçük alıntıları içermektedir.

 

Yukarı