• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul’un 100 SeyyahıDinî, sanatsal ve entelektüel bir merkez olan İstanbul, Bizans zamanındaki önemini, 1453’teki Türk fethinden sonra da devam ettirmiştir. Gerek Bizans gerekse Osmanlı dönemlerinde İstanbul; bilinmeyeni keşfetme ve ufkunu yeni yerlerle genişletme amacındaki seyyahların ilgi odağı olmuştur.

Seyyahların çoğu, karşılaştıkları İstanbul’un etkisi altında kalarak gördüklerini kaleme almışlardır. Bu yazılar tamamen gerçeği yansıtıp yansıtmadıklarına bakılmaksızın büyük ilgi görür. Seyahatnameler, bir şehrin tarih katmanlarındaki renklilikleri, içerikteki farklılığın detaylarını, çeşitliliğini günümüze kadar ulaştıran kayıtlar olduğu için önemlidir.

İstanbul’a dair yazılmış seyahatnameler, tarihi vesikaların yanında şehrin zaman içinde yaşadığı değişiklikleri öğrenmek isteyenler için de eşsiz bir kaynaktır. Bu kaynaklardan yüzünü bir araya getiren İstanbul’un 100 Seyyahı kitabı da şehre dair yüzyıllara dayanan gözlemlerin kısa bir özetini sunmaktadır.

 

Yukarı