• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul’un 100 Lâtifesiİstanbul’un 100 Latifesi kitabı, Osmanlı’dan günümüze toplum hayatının önemli figürlerinin konu edildiği latifeler ile mizah anlayışının bir kesitini sunmaktadır. Çalışmada, İstanbul’da yaşamış, bu şehirle özdeşleşmiş isimli isimsiz şahsiyetler etrafında oluşturulmuş latifelerden ve fıkralardan bir seçme yapılmıştır.

Latifeler seçilirken yukarıda çizdiğimiz çerçeveden hareket edilmiş, hükümdarlardan sıradan insanlara, devlet adamlarından sanatkârlara ve edebiyatçılara varıncaya kadar toplumun her kesimi gözetilmeye çalışılmıştır. Bununla beraber sadece İstanbul kültüründe değil Türk mizah edebiyatında da önemli bir yere sahip olan İncili Çavuş, Bekri Mustafa ve Neyzen Tevfik gibi şahsiyetlerle, latifeye meyilli II. Mahmud gibi padişahlara sayısal açıdan bir ayrıcalık tanınmıştır. İsmi bu konuda öne çıkmamakla beraber özel hayatlarında şakacı ve nüktedan kimlikleriyle tanınan İstanbul yazarlarından örnekler de kitapta yer almaktadır.

 

Yukarı