• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

İstanbul’un 100 İlim Ve Fikir Adamıİstanbul’un 100 İlim ve Fikir Adamı isimli kitaptaki kıymetli ilim adamlarının hayatlarını okurken onların kendilerini ilme adayarak devasa eserlerin altına imza attıklarını ve devlet adamlarının da onlara verdikleri destek sayesinde hem kendilerine hem de devlete büyük bir itibar kazandırdığını yeniden hatırlayacaksınız.

Diğer yandan, ilim adamlarının felsefe ve matematikten astronomiye, coğrafya ve denizcilikten tarihe, edebiyat ve dilbiliminden müziğe kadar birçok disiplini kuşatan kudretli yaklaşımlarını ve varlığı bütüncül bir bakışla idrak etmeye davet eden satırlarını okudukça ilmin ve keşfin lezzetine ortak olacaksınız.

 

Yukarı