• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

Abdülhak Şinasi Hisar'ın İstanbul'u“İstanbul ve Boğaziçi Türk edebiyatında çeşitli biçimlerde ele alınmıştır, ancak Abdülhak Şinasi Hisar’a kadar Ruşen Eşref Ünaydın’ın "Boğaziçi Yakından" adlı eserinden başka Boğaziçi’nin gündelik hayatına ayrıntılı bir biçimde değinen, Boğaziçi’nin hususiyetlerini anlatan bir eser yoktur. Zaten Abdülhak Şinasi Hisar’ı Boğaziçi hakkına yazmaya iten düşünce de budur. O Boğaziçi’nde yaşanan hayatın unutulup gitmesine engel olmak ister. Bu nedenle eserlerinde çocukluğunun geçtiği Rumeli Hisarı, Kanlıca, Çamlıca gibi Boğaz semtlerinin hususiyetlerini ve Boğaziçi yaşantısını kaleme alır.” 

Şafak Güneş Gökduman 

Kitap; 

1. İstanbul’dan Boğaziçi’ne 

2. Boğaziçi’nde Hayat 

3. Boğaziçi’nde Seyr’ ü Sefer 

4. Boğaziçi Geceleri 

5. Boğaz’da Yaşayanlar

Olmak üzere bölümlere ayrılarak incelenmiştir. 

 

Yukarı