• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

Kültürler Başkenti İstanbulİstanbul, Yarımburgaz arkeolojik sonuçları ile 600 bin yıl geriye giderek yerleşim merkezi bulgularını taşımanın yanında Yenikapı Marmaray kazıları ile de ortaya çıkan 8.400 yıllık bir yerleşim merkezi olduğu anlaşılan bir geçmişe sahiptir. Biz bu eserimizde hakkında bugüne kadar yazılmış olan kitaplarda ele alınmamış yönleriyle İstanbul’u tanıtmaya çalışıyoruz. 

“Kültürler Başkenti İstanbul” konulu yayınımızda; İstanbul’u yaşanmışlıkları ve İstanbul’da yaşamı konu alan geçmişiyle, günümüze taşıyan mimarisine, tarihine, şehir ve kültürel antropolojisine, sosyolojisine, kültürler arası disiplinlerine, bugünkü yansımalarıyla nasıl baktığımızı, nasıl gördüğümüzü, nasıl yorumladığımızı ortaya koyuyoruz. 

“Kültürler Başkenti İstanbul” yayınımız; İlkçağdan Roma sonrasına kadar İstanbul, Doğu Roma/Bizans Dönemi arasında İstanbul, Osmanlı Dönemi İstanbul, Cumhuriyet Dönemi İstanbul başlıkları altında toplanmıştır. 


 

Yukarı